IQ Testi Nedir, Nasıl Yapılır?

IQ Testi

IQ testi kavramı ilk olarak Alfred Binet tarafından ortaya atılmıştır. Alfred Binet insanlara belirli testler uygulayarak beyin fonksiyonlarının davranışlara dökülmesi kapsamında insanların hareketlerini inceleyerek bunları derecelendirmeyi düşünmüştür. Günümüzde bu konu üzerine oldukça fazla ilgi duyulmakta ve bu alanda yapılan çalışmaların sayısı oldukça artmaktadır. Öyle ki işverenler dahi bireyleri işe alırken IQ testi benzeri testler uygulamakta ve işe alım sürecini bu çerçevede yönetmektedir. Fakat unutulmamalıdır ki IQ testlerinin sonuçları her zaman gerçeği yansıtmayabilir. Bireylerin yalnızca bilinen kalıplarda zekâ formlarına sahip olmadığı ve bilinen ve kastedilen zekanın yanı sıra duygusal ve ruhsal zekalarının da bulunduğu yapılan son çalışmalar ışığında ortaya konmuştur. Buna göre bir bireyi yapılacak olan IQ testine göre değerlendirmek doğru olmayacaktır. Bu teste ek olarak diğer testlerin de yapılması gerekir. İnsanlar analitik düşünme, duygusal düşünme ve ruhsal yönelim anlamında farklı zekâ tiplerine, farklı zekâ derecelerine ve farklı uygulama yöntemlerine sahiptir. Dolayısıyla bir insanı yalnızca IQ testinin sonucuna göre yargılamak doğru olmayacaktır.

IQ Testi Nedir

IQ Testi Ne Demektir?

IQ Testi kavramı Intellegence Quotient kelimelerinin kısaltılması sonucu oluşmuş bir kavramdır ve zekâ katsayısı anlamını taşır. Bu kavram ile bireylerin sahip olduğu yaşların ve zekâ yaşının oranlanması sonucu zekalarının derecelendirilmesi amaçlanmaktadır. IQ testi ile elde edilen değer aslında bireyin zekâ yaşının gerçek yaşına bölünüp 100 ile çarpılması sonucu elde edilen değerdir ve bireylerin zekâ seviyelerinin sayı ile ifade edilebilmesi için geliştirilmiştir. Bu bağlamda bireylerin mantıksal yetilerinin kendi yaşlarına göre hangi düzeyde olduğunu saptayarak sonuç elde edebilmektedirler. Zekâ kavramı son derece karmaşık ve göreceli bir kavram olduğu için zekâ ölçümü için kullanılan testler de birçok farklı yapı ve biçimde uygulanmaktadır. Tamamen soyut olan bu kavramın somut bir değerle ifade edilebilmesi için de test esnasında örneklem olaylar veya birtakım problemler sunularak bireylerin çözüm üretmesi istenir. Üretilen çözümün yapısı ve detaylarına göre de bireyin zekâ yaşının belirlenmesi amaçlanır.

IQ Testi Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

IQ Testi seviyesi bireylerin zekâ yaşlarının gerçek yaşlarına bölünerek 100 ile çarpılması sonucu elde edilen değere denir. Yapılan çalışmalar sonucu test sonuçlarında yaşa göre belirli ortalamalar alınmış ve bu doğrultuda bireylerin IQ testi sonuçlarının değerlendirilmesi için bazı şablonlar oluşturulmuştur. Buna göre en yaygın kullanılan ve kabul edilen şablonlardan bir tanesine göre bireylerin IQ testi sonuçları ve zekâ analiz sonuçları şu şekilde değerlendirilmektedir:

  1. 156 ve üzeri için dahi
  2. 140-155 arası için çok üstün zekâ
  3. 126-140 arası için üstün zekâ
  4. 111-125 arası için ileri zekâ
  5. 91-110 arası için normal zekâ       
  6. 76-90 arası için sınır zekâ   
  7. 51-75 arası için hafif düzeyde zekâ geriliği
  8. 26-50 arası için orta düzey zekâ geriliği
  9. 0-25 arası için ağır derece zekâ geriliği
IQ Testi Nedir

Bu sonuçların doğruluğu ve her birey için verdiği sonuçların tutarlılığı tartışılsa da genel anlamda kabul görmüş şablon bu şekildedir ve yapılan testlerin büyük çoğunluğunun sonuçları buna göre değerlendirilmektedir.

EQ NEDİR?

Duygusal zekâ anlamını taşıyan ve Emotional Quotient kelimelerinin kısaltılması ile oluşturulan bu kavram IQ Testi kavramından sonra ortaya çıkmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda bireyin zekâsının yalnızca analitik düşünme yeteneklerinin değerlendirilmesi sonucu saptanamayacağı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla uzmanlar bireylerin diğer zekâ türlerinden olan duygusal zekâlarını ölçmek için EQ kavramını oluşturmuş ve bu alanda testler uygulamaya başlamışlardır. Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren bu kavrama göre bireylerin yalnızca analitik olarak düşünmedikleri duygusal anlamda da olayları kavrama, yönetmeveya çözüm üretme yeteneklerinin olduğu saptanmıştır. EQ kavramı günümüz dünyasında oldukça yaygınlaşmış bir kavramdır. Öyle ki bireylerin işe alımında da EQ testi tarzı testler uygulanmaya başlanmıştır ve bireylerin buna göre ilgili alanlara yönlendirilerek daha verimli çalışması sağlanmak istenir.

SQ NEDİR?

Ruhsal Zekâ anlamına gelen SQ kavramı, Spiritual Quotient kelimelerinin kısaltılması sonucu oluşturulmuş bir kavramdır. Ruhsal zekâ kavramı bir bakıma IQ ve EQ toplamı olarak düşünülebilir. Çünkü IQ testi ve EQ testi yüksek olan kişilerin SQ testleri de aynı oranda yüksek çıkmaktadır ve ruhsal zekâ geliştirilerek IQ ve EQ testi sonuçlarının da yükseltilebildiği saptanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Hamilelik Nasıl Anlaşılır? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yazıyı Değerlendir
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli
Makale gönderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478