Otizm nedir? Belirtileri nelerdir?

 Otizm nedir ; spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ve belirtileri yaşamın ilk üç yılında kendini gösteren bir gelişimsel yetersizlik ve nörolojik bozukluktur. Bu durum, bireyin gördüklerini, duyduklarını ve duyumsadıklarını doğru algılamaktan alıkoyar; sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen sosyal ilişkilerde, iletişimde ve davranışlarda ciddi sorunlar doğurur.

Otizme Neden Olan Şeyler Nedir?

 Bugün için otizm spektrum bozukluğunun nedenleriyle ilgili bilinenler, otizmin tam olarak ne ya da nelerden kaynaklandığını göstermemektedir. Otizm spektrum bozukluğunun genetik temelleri olduğu yönünde güçlü bulgular vardır. Ayrıca, çevre kirliliği ya da zehirli maddeler gibi bazı çevresel tetikleyicilerden de kuşkulanılmaktadır. Ancak, otizme neyin yol açtığı henüz tam olarak belirlenebilmiş değildir.

Otizm nedir

Otizm Nedir ve Otizm Belirtileri

 • Dil gelişiminde ciddi gecikmeler: Dil yavaş gelişir, bazı durumlarda hiç ilerlemez. Eğer konuşma gelişirse; tuhaf konuşma biçimleri veya sözcüklerin normal anlamlarına uygun olmayan kullanımı görülür.
 • Sosyal ilişkileri anlamakta ciddi gecikmeler: Otizmli çocuk genellikle göz göze gelmekten kaçınır, kucağa alınmak istemez ve çevresindeki dünyaya kapalıdır. Bu otizmli çocuğu yaşıtlarıyla işbirliği gerektiren oyunlardan alıkoyar; arkadaşlıklar kurmakta güçlükler ve diğer insanların duygularını anlamakta zorluklar doğurur.
 • Duyusal tepkilere kapalılık: Otizmli çocuk çoğu zaman duymaz gibi davranır ve sözcüklere ve diğer seslere duyarsız davranır. Bazı durumlarda ise, aynı çocuk elektrik süpürgesi ve köpek havlaması gibi sıradan seslere aşırı tepki verir. Çocuk, acıya, soğuk ve sıcağa hiçbir tepki göstermez veya tam tersine aşırı bir tepki gösterir.
 • Zihinsel işlevsellikte dengesizlik: Otizmli birey resimde, müzikte, matematiksel hesaplamalarda ve önemli önemsiz olayları anımsama gibi konularda çok becerikli olabilir. Diğer taraftan, otizmli bireylerin büyük bir çoğunluğu değişen oranlarda zeka geriliği gösterir, yalnızca %20si normal veya üstün zekaya sahiptir.
Otizm nedir

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar hangi eğitim hizmetlerinden yararlanabilirler?

Otizm nedir ve çocuk ruh hastalıkları uzmanları ve çocuk nörologları tarafında otizm tanısı konulan çocuğun, Engelli Sağlık Kurulu raporu alınarak eğitiminin planlanması gerekmektedir. Otizmin tedavisi sürekli ve yoğun bir eğitimdir. Otistik çocuklar eğitim hakkını kullanması için bulunduğu yerdeki Rehberlik ve Araştırma Merkezine (RAM) başvurmalı ve çocuğun eğitsel değerlendirme ve tanılaması yapılmalıdır. RAM’da hazırlanacak eğitsel plandaki görüş doğrultusunda il ya da ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu, otizmli çocuğunuz için en uygun olan eğitim ortamına yerleştirme kararı verir. Yerleştirme seçenekleri şunlardır:

Kaynaştırma:

Kaynaştırma, özel eğitim gerektiren bir öğrencinin diğer öğrencilerle birlikte okulöncesi, ilköğretim ya da ortaöğretim kurumlarında eğitim almasıdır. Ancak, ileri derecede otistik özellik gösteren çocukların, belli bir süre Otistik çocuklara özgü eğitim aldıktan sonra kaynaştırılmaları daha başarılı sonuçlar alınmasını sağlamaktadır.

Otistik çocuklar bulundukları yaş grubundan arkadaş edinme fırsatlarından büyük yarar sağlarlar. Sosyal ilişkisinin desteklenmesi için otistik olmayan akranları ile kurdukları sosyal iletişimler onlar için çok etkilidir. Öğrenme diğer arkadaşlarını model alma şeklinde kendiliğinden gerçekleşecektir. Otizmli çocuklara uygulanan Kaynaştırma Programının amacı, otizmli çocuğun genelleme ve ortama uyum sağlama becerilerini artırmaktır.

Otizm nedir ve Özel Eğitim Sınıfları:

Özel eğitim sınıfları, resmi ve özel okulların bünyesinde özel eğitim gerektiren öğrenciler için açılan sınıflardır. Hangi okullarda hangi engel gruplarına yönelik özel eğitim sınıfları açılacağına Milli Eğitim Müdürlükleri karar verir. Otistik çocuklar için açılan özel eğitim sınıflarında sınıf mevcudu en fazla 4 öğrencidir. Özel eğitim sınıfını tamamlayan öğrencilere diploma verilmez, okur-yazarlık belgesi verilir

Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM):

Zorunlu öğrenim çağında olup normal ilköğretim programlarına devam edemeyecek özelliklerde olan otizmli öğrenciler için resmî ve özel otistik çocuklar eğitim merkezleri (OÇEM) vardır.

Otizm nedir , Otistik Çocuklar İş Eğitim Merkezi:

İlköğretimlerini tamamlayan, genel ve mesleki ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumda olan ve 21 yaşından gün almamış otizmli bireyler otistik çocuklar iş eğitim merkezlerine devam edebilirler.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri:

Rehberlik araştırma Merkezinden özel eğitim raporu alan her öğrenci ücretsiz olarak ayda 8 saat bireysel, ayda 4 saat grup eğitimi alabilir.

Otizm nedir

Otizm Nedir ve Erken Tanı Önemi

Eğer çocuğunuzun gelişiminde bir aksilik olduğundan kuşkulanıyorsanız, en kısa zamanda bu kuşkularınızla ilgili uzman görüşü almalısınız.

 Ülkemizde otizm tanısı koyabilecek kişiler, çocuk ruh hastalıkları uzmanları ve çocuk nörologlarıdır. Bu uzmanlar ayrıntılı değerlendirme yaparak, çocuğunuzda otizm olup olmadığını, otizmin derecesini, zekâ ve gelişim düzeylerini tespit ederler.

Eğitim olabildiğince erken başlamalıdır: Eğitime, çocuğa otizm tanısı konulur konulmaz başlanmalıdır. Otizm nedir ; Günümüzde otizm tanısı 3 yaştan önce konabilmektedir. Otizmli bir çocuğa, ne kadar erken yaşta teşhis koyulur ve ihtiyaçları olan özel eğitimi ne kadar çabuk başlanırsa, yaşam becerilerine kavuşma şansları da o kadar fazlalaşır

 • Eğitim yoğun olmalıdır: Yoğunlukla ilgili görüşler farklılaşmakla birlikte, günümüzde kabul gören yoğunluk, eğitimin haftada en az 20 saat olmasıdır.
 • Gerektiği kadar bire-bir eğitime yer verilmelidir:
 • Eğitim kesintisiz olmalıdır.
 •  Eğitimde özel bir müfredat kullanılmalıdır.
 • Eğitimde uygulamalı davranış analizine dayalı yöntem ve tekniklere yer verilmelidir.
 • Çocuğun bireysel özellikleri dikkate alınmalıdır

KAYNAK: Zeytin Burnu Oçem (Otizmin El Kitabı)

Bir önceki yazımız olan Kardeş Kıskançlığı Nedir? Ne Yapmak Gerekir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yazıyı Değerlendir
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli
Makale gönderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478